Kozel ve fraku

Kozel ve fraku

Divadelná skupina, reprezentovaná autorskou dvojicou Anna Kukuczková – Vojtěch Svoboda. Umelecké zameranie skupiny sa sústredí na skúmanie, tvorbu a vývoj žánru moderné pantomímy a nonverbálního divadla. Obaja interpreti sú poprednými osobnosťami nastupujúcej mladej generácie mímov a hercov mimického divadla. Majú za sebou štúdium na Katedre pantomímy pražskej AMU a v odbore majú bohaté skúsenosti ako na českej, tak medzinárodnej divadelnej scéne. V Zálesí sa predstavia s úspešným autorským predstavením s názvom Absurditky, čo je pásmo nových, autorských etud – príbehov s viac či menej absurdným charakterom alebo ako hovorí Kozlov obľúbený citát:
„V přesnějším významu dovoleno zváti absurdním pouze takový pomysl, který v sobě chová neshodu čili nesrovnalost zjevnou a obecnému vkusu se odpírající.“ (Ottův slovník naučný, 1888)