MILO KRÁĽ A BARBORA ŠVIDRÁŇOVÁ

V rámci cyklu spievajúci herci uvedieme aj Mila Kráľa a Barboru Švidráňovú

Milo Kráľ je herechudobný skladateľ, autor a spoluautor mnohých projektov, absolvent filmovej réžie. Desať rokov bol zamestnaný v Slovenskom komornom divadle, kde od roku 2003 pôsobil ako umelecký šéf. V súčasnej dobe je slobodný umelec, spolupracuje s mnohými divadlami. Jeho hudobno-divadelné projekty mali úspech – napr. DušnosťŠtúrovci – koncert zrušený.

Pre projekt MILO KRÁĽ BAND sa rozhodol na základe žiadostí fanúšikov a hudobníkov, ktorí sa na jednotlivých projektoch podieľali. Dramaturgicky pripravil výber svojich skladieb a upravil ich do rockovej podoby. Vo veľmi krátkej dobe od počiatku existencie tejto formácie absolvovali spoločne niekoľko úspešných koncertov v Nitre, v Bratislave, v Martine, v Prešove, v Banskej Bystrici … Zúčastnili sa aj festivalu Kremnické gagy, Načo nám je kultúra v Banskej Bystrici, Haliganda v Košiciach… Už v počiatkoch ich pôsobenie ukázalo, že diváci reagujú na nastavený projekt veľmi dobre, dokážu jasne čítať hudobný štýl aj dramaturgiu.

Základná hudobná formácia MILO KRÁĽ BAND funguje v zložení: klávesové nástroje, spev, akustická gitara, saxofón, elektrická gitara, basová gitara, bicie nástroje – spolu 7 členov. Každé vystúpenie býva profesionálne pripravované a aj preto je zloženie vždy prispôsobované. Okrem základnej formácie funguje komorná varianta v zložení: klávesové nástroje, spev, džezová gitara – spolu 2 až 3 členovia, podľa priestoru. Zároveň je však pripravená a veľmi úspešne fungujúca rozšírená zostava, kde okrem 7 základných členov prijalo pozvanie sláčikové kvarteto.

V repertoári majú v tejto chvíli viac ako 20 skladieb, pôvodne použitých v mnohých divadelných predstaveniach. Autormi textov sú napríklad Dodo Gombár, Ľubomír Feldek, Jozef Urban, Jakub Nvota a môžete počuť aj zhudobnené básne Edmunda Rostanda či Andreja Sládkoviča. Pomedzi skladby sú použité básne Joža Urbana, Charlesa Bukowskeho… K týmto pribudlo aj niekoľko nedivadelných autorských piesní, napr. Ranná Ilúzia.

KAPELA MILO KRÁĽ BAND V SÚČASNOSTI PÔSOBÍ V ZLOŽENÍ:

Klávesové nástroje a spev: Miloslav Kráľ

Spev: Barbora Švidraňová 

Klávesové nástroje, spev, akustická gitara: Radovan Bady Kráľ 

Saxofón: Adam Tojčík 

Elektrická gitara: Michal Kulich 

Basgitara: Dušan Schudich 

Bicie: Michal Dadík

Zvuk a recording: Miroslav Palovič