Pripravujeme Záleskú divadelnú púť 2019

Usilovne pracujeme na tom aby v Zálesí na Záleskej divadelnej púti sme mohli zažiť čo sme nezažili.

Pripravujeme projekty na dotácie a granty, odpisujeme na stále rastúcu ponuku účinkujúcich z celej Zemegule a rozširujeme team šikovných kolegov.

Tešíme sa z energie, ktorá tu je.

Stretneme sa tentoraz 30.-31. august 2019

V Zálesí