QUASARS ENSEMBLE HRÁ ROMANA BERGERA

Významný hudobný skladateľ Roman Berger (1930) roky najtvrdšej normalizácie prežil práve v samote Zálesia.

Orchester Quasars Ensemble nám predstaví osobnosť skladateľa – mysliteľa, pohybujúceho sa medzi dvoma svetmi – svetom dobra s vierou v jeho existenciu, a zla, ktorého najstrašnejšie podoby citlivo vníma a nesmierne ťažko znáša. Budeme počuť skladby Ex abrupto pre flautu a klavír (2006) a Requiem da camera pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského (1998).

Quasars Ensemble od svojho vzniku v roku 2008 patrí k jedinečným profesionálnym hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne stavané dramaturgické koncepcie. Quasars Ensemble od jeho vzniku v roku 2008 umelecky vedie skladateľ a klavirista Ivan Buffa.