Roman Berger

Slovenský skladateľ poľského pôvodu Roman Berger predstavuje osobnosť skladateľa – mysliteľa, pohybujúceho sa medzi dvoma svetmi – svetom dobra s vierou v jeho existenciu, a zla, ktorého najstrašnejšie podoby citlivo vníma a nesmierne ťažko znáša. Zároveň je ako umelec mostom medzi Slovenskom – krajinou, v ktorej sa ocitol nedobrovoľne a rodným Poľskom, ktoré mu navždy ostalo v srdci a miestom, kam sa vždy rád vracia, odkedy mu to je dovolené. Je mysliteľom, ktorý rád píše nie len o hudbe, ale najmä živote či duchovne podobne, ako je duchovnom naplnená jeho hudba, prostredníctvom ktorej sa vyjadruje najmä o tom, čo ho veľmi trápi. Snáď aj preto jeho kompozičné vyjadrovanie stavia na hierarchii intervalov, symbolizujúc hierarchiu hodnôt, emócií, rovín vedomia, či rovnováhy vesmíru. Vďaka ich premyslenému rozvrstveniu pôsobia fragmenty ako monumentálna stavba, pyramída, vyrastajúca z clustra k jedinému tónu, od pasáže, vystavanej z jediného intervalu až k detskej piesni či motívu stredovekej sekvencie “Dies irae”.

„Filozofický hudobník“ Roman Berger, ako ho kedysi veľmi výstižne nazval Ivan Kadlečík, sa svojou kompozičnou tvorbou nám prihovára s pokorou, mystickou hĺbavosťou o ľudskom utrpení, o neustálych pochybnostiach o ceste, akou sa náš svet uberá.

Týmto večerom si chceme uctiť pána Romana Bergera, jeho tvorbu, životný postoj, Skladateľa, ktorý v Zálesí strávil najplodnejšiu časť svojho života. 

Quasars Ensemble uvedú Ex abrupto pre flautu a klavír a Requiem da camera pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského.

Ex abrupto (2006) pre flautu a klavír patrí k posledným skladateľovým komorným dielam, v ktorých sa okrem zreteľne vyprofilovaného hudobného jazyka vždy objavuje špecifické mimohudobné posolstvo. Na zvyčajne rozsiahle dĺžky bergerovských nekonečných “časových plání” je však duo neobyčajne krátke, úsečné, abruptívne. Preniká priamo do srdca svojim volaním po ľudskom teple, apeluje na prebudenie pradávneho ľudského citu. Je adresovaná konkrétnemu interpretovi ako mnohé jeho diela, čo demonštrujú samotné autorove slová: “Kedysi dávno ma pani Monika Štreitová požiadala, aby som pre ňu napísal skladbu. Vynikajúcej flautistke som samozrejme nemohol odmietnuť, no via facti sľub som splnil až v lete roku 2006. V jednočasťovej skladbe Ex abrupto je možné rozlíšiť akési pohyblivé prelúdium, meditatívny úsek, chorál a záverečnú časť s náznakmi reprízy jednotlivých úsekov. Skladbu som pani Monike Duarte-Štreitovej dedikoval a ona ju s pianistkou Sofiou Lourenco nahrala na CD portugalského vydavateľstva „phonedition“ v roku 2008 (okrem štyroch skladieb portugalských autorov sú na kompakte aj diela Leoša Janáčka, Bohuslava Martinů a Capriccio op. 64 Vladimíra Bokesa).”

 

Zálesie, 29.8 2019,