SOCIÁLNE DIVADLO HOPI HOPE 

Sociálne divadlo Hopi hope vzniklo ako prirodzené vyústenie činnosti o.z. ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, ktoré pracuje s mentálne hendikepovanou mládežou v oblasti umeleckej tvorby.  Divadelný súbor zapája do umeleckej činnosti široké spektrum vylúčených skupín obyvateľstva, tak, aby neboli len pasívnymi prijímateľmi, ale aktívne sa spolupodieľali na umeleckom živote. Sociálne divadlo Hopi hope prináša umenie bližšie ku všetkým.