Tanečný dom

Barborka a Fero Morongovci sú v oblasti tradičného tanca považovaný za priekopníkov a lídrov hnutia Tanečných domov na Slovensku. Princípom Tanečného domu je interaktívna výučba/workshop tradičných ľudových tancov v sprievode živej ľudovej hudby, po ktorej nasleduje tanečná zábava. Ich lektorské majstrovstvo strhne rovnako začiatočníkov ako aj pokročilých. Aj  preto sme radi, že opäť zavítajú na náš festival. Na Záleskú púť okrem dvoch šikovných dcér Dorotky a Terezky s workshopom pre mladší dorast prinesú živelnú tanečnú atmosféru, temperamentné a hravé krokové variácie a karavánu skvelej zábavy. V sobotu na poludnie na Záleskej divadelnej púti naučia naše deti tancovať Sestry Morongové. Poobede,  spolu s Tanečným domom a Funny Fellows zažijeme Záleský letkis. Na záver festivalu Fero a Barborka spolu s Gypsy Band Lomnické Čháve a s rómskymi a slovenskými piesňami nás opäť dostanú do nekonečného víru tanca. Takže žiadne okúňanie, tento rok sa bude tancovať! Na Vaše želanie.