TEÁTRO NELINE

teda Neline Divadlo je divadlom jednej herečky – (Petro)Nely Dušovej. Má vedľa seba aj duše spriaznené: Mirko(Duša), Janka (Pogorielová-Dušová), Tónko (Duša), Zdenka (Pašútová), Peťko ( Tarkay)… Spolu s nimi pripravuje predstavenia pre deti a ich rodičov. Napokon – aj červené auto, ktorým Teátro Neline jazdí po svete, má štyri duše (plus jednu rezervnú). Putuje po cestách a ne- cestách, doma aj v zahraničí a snaží sa pobaviť najmä duše detí.