VARKOCS

Archaický rytmus a melódie, impulzívny spôsob prednesu – toto charakterizuje najviac kapelu Varkocs, ktorá bola založená v Šamoríne vo februári 2019. Cieľom kapely je vrátiť sa ku koreňom ľudovej hudby a spracovať miestne drumbľové melódie. Ich repertoár tvoria slovenské, maďarské, rusínske a bulharské pesničky. Podstatou je drumbľa, archaický hudobný nástroj pochádzajúci z Ázie.