VINTAGE CIRCUS

VINTAGE CIRCUS = Cirkus-kus + Funny Fellows

Nostalgický návrat k zlatej ére cirkusov v Európe. Kočovná spoločnosť na priestranstve obce či mesta rozprestrie svoje  akrobaticko žonglérske umenie . Predstavenie sprevádza dobová hudba talianských, rakúskych, nemeckých ale aj francúzkych a anglických autorov. Všetko na živo, bez záchranných sietí a istení. Principál  spoločnosti a ladné akrobatky, žongléri  a eskamotéri veselá hudba a časté reakcie udivených divákov. To je VINTAGE CIECRUS účinkujú : Cirkus-kus a Funny Fellows.