SACRA CIRCUS

SACRA CIRCUS

PraXchy

 

Steampunková clowneria o veci, po ktorej ľudia túžia, snia o nej a bezhlavo sa za ňou ženú a nikdy jej nemajú dosť!

 

Peníze, prachy, many, laržány a kila

slová večne skloňované vo všetkých možných jazykoch a nárečiach, modifikované do mnohých podôb vyjadrujúcich vzťah k tomuto ľudskému vynálezu.

Ľudia obetujú zdravie, aby zarobili peniaze, a znovu získali zdravie.

Tak veľmi sa znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť.

A žijú, ako by nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili.

Dalajláma 

 

SACRA CIRCUS

Pouličné divadlo, divadlo pre deti a činohra – všetko v štýle komédie s napätím a okorenené technikami cirkusového umenia.

Voľné zoskupenie, mímov, clownov, hercov, tanečníkov, žoglérov a akrobatov.

Principál zakladateľ:

Štefan  Capko

Absolvent Strojnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a HAMU v Prahe, odbore Nonverbálne a komediálne divadlá žiak Ctibora Turby a Borisa Hybnera. Gag man, mim, klaun, choreograf, autor a režisér na voľnej nohe. Spolupracoval na mnohých projektoch u nás aj v zahraničí od Slovenska, cez Rakúsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Írsko, USA, Japonsko a mnoho ďalších. Tvoria na scénach maličkých ako dlaň, na uliciach, v arénach cirkusových stanov až po slávne scény národných divadiel. Súčasne je interným pedagógom pražskej HAMU, externým pedagógom FAMU a ďalších vysokých škôl u nás a na Slovensku. Ako pedagóg pôsobil aj v ďalších krajinách, napr. v USA a Japonsku. V Sacra Circuse je hybnou silou všetkého diania, dramaturgom a všestranným tvorcom.