Skautský inštitút

Na Záleskej divadelnej púti zažijete ešte jedno prekvapenie!
Okrem divadiel a koncertov si deti nájdu program v indiánskom Teepee – a tak trochu po skautsky.
Pozýva Skautský inštitút na Slovensku.

#sinaslovensku
Viac o Skautskom inštitúte na Slovensku tu: https://www.skauting.sk/…/p…/skautsky-institut-na-slovensku/.