DŽUMELEC

Po roku opäť Erik Sikora, alias Džumelec. Tento rok okrem gitarky, aj celý orchestrion. Džumelec je krajinársky rap, Džumelec je popeín. Džumelec sú pesničky pre džumigarov.
 
Erik okrem koncertu na púti je účastníkom aj Plenéru na Korze, prebiehajúceho práve v týchto dňoch pri Malom Dunaji. Zálesie ho teda môže okrem polohy hudobníka zažiť aj ako výtvarného umelca, otca, standupistu…