SOCIÁLNE DIVADLO HOPI HOPE 

Sociálne divadlo Hopi hope vzniklo ako prirodzené vyústenie činnosti o.z. ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, ktoré pracuje s mentálne hendikepovanou mládežou v oblasti umeleckej tvorby.  Divadelný súbor zapája do umeleckej činnosti široké spektrum vylúčených skupín obyvateľstva, tak, aby neboli len pasívnymi prijímateľmi, ale aktívne sa spolupodieľali na umeleckom živote. Sociálne divadlo Hopi hope prináša umenie bližšie ku všetkým.

Sme osemročné sociálne divadlo, z Košíc. Viete čo je to sociálne divadlo? To je také divadlo, v ktorom môžu hrať všetci herci, a ktoré sa páči všetkým.

Do Zálesia sme si pripravili mýtický príbeh Urashima taro. Príbeh o neobyčajných dobrodružstvách mladého japonského rybára predstavia majstri z východu, ponorme sa do hlbín podmorského kráľovstva, nazrime do minulosti a budúcnosti. Bude to trvať asi 30 minút.